Informazio orokorra

© ABARRATIA
121 Lakurako bidea
Z.A. Mugan
64240 Ayherre

Copyright eta jabetza intelektuala

Gune oso hau egile eskubideei eta jabetza intelektualari buruzko Frantziako eta nazioarteko legediaren mende dago. Erreprodukzio-eskubide guztiak erreserbatuta daude. Gune hau osorik edo zati bat edozein euskarritan erreproduzitzea guztiz debekatuta dago argitalpen zuzendariaren berariazko eta aldez aurretik baimenik gabe. Gune honetako testuak paperean erreproduzitzea baimenduta dago, baldintza hauek betez: doako banaketa, erreproduzitutako dokumentuen osotasuna errespetatzea: inolako aldaketarik edo aldaketarik ez, iturriaren aipamen argi eta irakurgarririk.

Datu pertsonalen tratamendua

Harremanetarako formularioen bidez, mezu elektronikoak bidaliz edo audientzia neurtzeko tresnen bidez pertsonengandik jasotako informazioa webgune honen erabilerarako dago soilik. Ez zaizkie inola ere hirugarrenei jakinarazi. Datuen tratamenduari, fitxategiei eta askatasunei buruzko 1978ko urtarrilaren 6ko 78-17 zk.ko 39. eta hurrengo artikuluetan xedatutakoaren arabera, edozein pertsonak lortu ahal izango du berari dagozkion informazioa jakinaraztea eta, hala badagokio, zuzentzea edo ezabatzea, zuzendariari zuzenduta. argitalpenarena. Era berean, edozein pertsonak, legezko arrazoiengatik, berari dagozkion datuak tratatzearen aurka egin dezake.

Diseinu grafikoa eta ergonomia

Cynthia Ribeton

Webgunearen eta Hostingaren integrazio teknikoa

REZO 21
webgunearen eraikitzailea
Piramideak,
Pitoys ibilbidea 4,
64600 Angelu
www.rezo21.net